วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (14-15 ธ.ค.56)


ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ได้จัดโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ เคนพันค้อ เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติแก่คณาจารย์ บุคลากร ในด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันรวมน้ำใจให้กาชาด

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมงานรวมน้ำใจให้กาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และมอบอุปกรณ์กีฬาโดยมีนางเครือวัลย์ เจียรณัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ รองนายก ผู้ช่วยนายก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้


วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธ.ค.56)

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และ เพลงพ่อของแผ่นดิน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ข่าว/ภาพ โดย ณัฐพล บุญกอง/อดิศักดิ์ รัตนปทุม นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สพล.ชัยภูมิ